Istoric

Asociatia "Simion Mehedinti" a luat fiinţă în luna iunie, anul 1991, la iniţiativa unui grup de dascăli vrânceni: Iulian Albu, Valeriu Anghel, Sergiu Arfire, Sorin Bouroş, Ion Gr. Cherciu, Ion Drăghici, Maria Dulgheru, Simion Ene, Ştefan Ioneanu, Mihai Lădaru, Constantin Macarie, Ion Văsuianu, Gheorghe Cocu, Costică Neagu, a profesorilor universitari: Gheorghiţă Geană, Şerban Dragomirescu, Dan Bălteanu, Ion Ghinoiu, Dumitru Muster, iniţiativă la care a aderat şi Doamna Simona MEHEDINŢI, nepoata de fiu a savantului.

Ulterior aceastei iniţiative i s-au alăturat alţi colegi şi alte personalităţi importante ale ştiinţei şi culturii române, din care amintim: acad. Dinu C. Giurescu - nepotul de fiu al creatorului geografiei române moderne, acad. Valeriu D. Cotea, profesorii universitari: Vasile N. Taftă - membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Ion Bâra, Alec Hanţă, Constantin Schifirneţ, Gheorghe Tomşa, precum şi profesorii: Nicolae Damian, Răzvan Săcrieru, Constantin Grigore, Gheorghe Ghimpu sau inginerii: Corneliu Marcu, Ionel Boc şi alţii.
Pornind de la un prim obiectiv prin care membrii Asociaţiei îşi propuneau restituirea moştenirii ştiinţifice şi culturale lăsate de Simion Mehedinţi şi nu numai, în timp, Proiectul cultural lansat de Asociaţia ,,Simion Mehedinţi”, s-a concretizat în:

  • Activitatea anuală ,,Zilele Simion Mehedinţi” (1991- în prezent), 21 ediţii;
  • Lansarea seriei editoriale ,,Biblioteca Simion Mehedinţi” (octombrie 1994), colecţie în care s-au tipărit 71 de titluri, din care 17 titluri din opera lui Simion Mehedinţi (Simion Mehedinţi - Parabole şi învăţături din Evanghelie, Simion Mehedinţi – Legea eforiilor şcolare. Discursuri parlamentare, S. Mehedinţi – Oameni de la munte (2 ediţii: 1996, 2009), S. Mehedinţi-Soveja – Altă creştere • Şcoala muncii, S. Mehedinţi – Premise şi concluzii la Terra, Simion Mehedinţi – Politica de vorbe şi omul de stat, S. Mehedinţi – Optimismul lui Eminescu • Goethe şi Eminescu (inedit) • Titu Maiorescu (notiţe biografice, S. Mehedinţi – Discursuri • Conferinţe, vol. I, S. Mehedinţi – La ceas de taină, Discursuri • Conferinţe, vol. II (inedit), S. Mehedinţi – Synopsis, S. Mehedinţi - Etnografie, S. Mehedinţi-Soveja - Creştinismul românesc: adaos la caracterizarea etnografică a poporului român, S. Mehedinţi - Antropogeografie, pentru clasa a VI-a secundară), Ethnos, o introducere în studiul omenirii şi patru titluri despre Simion Mehedinţi: V. I. Ţiroiu - Cum am colaborat cu profesorul Simeon Mehedinţi (corespondenţă primită); Costică Neagu - Simion Mehedinţi, biobibliografie (1870 de articole: opere originale, în colaborare, corespondenţă trimisă şi primită, publicistică etc); Costică Neagu - Simion Mehedinţi, pedagog de vocaţie (opera pedagogică şi politica şcolară promovată de Simion Mehedinţi); Costică Neagu - Simion Mehedinţi, prozator şi publicist (proza de imaginaţie, memorialistica, managementul şi colaborarea la publicaţiile la care Mehedinţi a fost director). Costică Neagu - Simion Mehedinţi, biobibliografie (1870 de articole: opere originale, în colaborare, corespondenţă trimisă şi primită, publicistică etc); Costică Neagu - Simion Mehedinţi, pedagog de vocaţie (opera pedagogică şi politica şcolară promovată de Simion Mehedinţi); Costică Neagu - Simion Mehedinţi, prozator şi publicist (proza de imaginaţie, memorialistica, managementul şi colaborarea la publicaţiile la care Mehedinţi a fost director).
  • Lansarea seriei editoriale ,,Biblioteca Didactica XXI” (ianuarie 2008) în care s-au tipărit 16 titluri. În această serie edităm lucrări de interes didactic şi auxiliare curriculare.
  • Lansarea şi editarea publicaţiei anuale ,,Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi” (oct. 1997), 15 apariţii. În această publicaţie se tipăresc comunicările ştiinţifice prezentate la sesiunile ştiinţifice ale ,,Zilelor Simion Mehedinţi”, materiale şi comunicări de la activităţile la care Asociaţia este parte: Concursul Interjudeţean al Revistelor Şcolare (9 ediţii), în colaborare cu Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi”, concurs finalizat anual de Ziua Învăţătorului (30 iunie); Concursul Interjudeţean de Creativitate Didactică (8 ediţii), concurs finalizat anual de Ziua Mondială a Educatorului (5 oct.).
  • Fondarea Editurii ,,Terra” (1999). În această editură s-au tipărit 165 titluri până în prezent. Au fost editate lucrări de interes ştiinţific, universitar, de interes didactic etc
  • Apariţia publicaţiei ,,MILCOVIA, revistă regională de studii”, seria a III-a, director fondator, N. Al. Rădulescu. Publicaţie cu apariţie semestrială, 14 numere până în iunie 2012.