Buletinul asociaţiei

Buletinul Asociaţiei Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi” a apărut în anul 1997, dintr-o necesitate imperioasă de a reflecta într-o publicaţie, activităţile desfăşurate în timpul ,,Zilelor Simion Mehedinţi”.

În luna iunie 1991, a luat fiinţă, la Focşani, Asociaţia Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi”, organizaţie care şi-a propus restituirea tezaurului cultural şi ştiinţific lăsat de Simion Mehedinţi, creatorul geografiei române moderne, personalitate proeminentă a culturii şi a ştiinţei româneşti, născut la Soveja, în Ţara Mioriţei. Primele şi cele mai importante obiective pe care ni le-am propus în acele timpuri romantice, după descătuşarea din 1989, au fost: restituirea operei lui Mehedinţi, operă ,,arestată” brutal prin reforma roşie din mai 1948 (34 de titluri) şi organizarea, în luna octombrie, naşterea savantului (16.oct.1869), a unei activităţi complexe ,,Zilele Simion Mehedinţi” în care, timp de o săptămână, se vor desfăşura în şcoli, activităţi de cunoaştere a operei lui Mehedinţi, se vor lansa cărţile tipărite, se va organiza o sesiune de comunicări ştiinţifice şi se va face un pelerinaj la Soveja, unde a fost reînhumat Mehedinţi.

La iniţiativa noastră, a răspuns cu un adevărat entuziasm, Dna Simona Mehedinţi, nepoata de fiu a savantului, Dinu Giurescu, nepot de fiică, profesori universitari, sovejeni, vrânceni etc.

În timp, au început să se adune materiale, date, un adevărat tezaur care trebuia dat la iveală. Din această necesitate a apărut Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi, publicaţie anuală - octombrie - în care se publică: membrii Asociaţiei; programul ediţiei anterioare; o cronică a activităţilor din anul precedent; comunicările ştiinţifice susţinute anul anterior; informaţii şi chiar materiale despre activităţile la care Asociaţia a fost parte sau le-a susţinut (Concursul Interjudeţean al Revistelor şcolare - 9 ediţii, Concursul Interjudeţean de Creativitate Didactică - 8 ediţii etc.). Buletinul se difuzează în regim de gratuitate la festivităţile enumerate mai sus, se trimite la bibliotecile judeţene, la biblioteci din Republica Moldova, la alte instituţii de ştiinţă şi cultură cu care Asociaţia are legături.

În anul 2007, Buletinul Asociaţiei Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi” a fost recunoscut CNCSIS la Categoria ,,D”. Nădăjduim că anul acesta vom mai face un pas în sus.

În privinţa tematicii abordate de publicaţia noastră, precizăm că aceasta ilustrează domeniul activităţii ,,Zilelor Simion Mehedinţi”. După cum se ştie, Mehedinţi a fost un savant polivalent care a abordat varii domenii ştiinţifice: geografie, etnologie, pedagogie, literatură, publicistică etc.

Aproape în fiecare an, Asociaţia a tipărit câte o lucrare din opera lui Mehedinţi sau despre opera acestuia. Aşa se face că în timp, Asociaţia a tipărit 17 titluri din opera lui Mehedinţi, unele inedite, şi 4 titluri despre Mehedinţi.

În privinţa standardelor publicaţiei, putem afirma că am fost preocupaţi în permanenţă de calitatea ştiinţifică, tehnică şi lingvistică a materialelor. Am publicat întotdeauna materialele susţinute la ediţia anterioară, pentru ca fiecare colaborator să-şi pregătească materialul pentru publicat după ce a făcut comunicarea, după ce a cunoscut şi alţi participanţi la activităţi, după ce a mai reflectat şi asupra bibliografiei etc. Prin difuzarea publicaţiei în bibliotecile publice la instituţiile amintite mai sus, publicaţia noastră facilitează circulaţia informaţiei şi a ideilor măcar şi numai în domeniile în care a excelat Simion Mehedinţi.

Publicaţia Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi acoperă, fără a se suprapune, ca tematică, aceleaşi domenii CNCSIS, ca şi revista Milcovia: ştiinţe socio-umane şi economice şi ştiinţele vieţii şi ale pământului, cu precizarea că Buletinul este mai aplicat pe opera lui Mehedinţi şi acoperă mai bine domeniul ,,ştiinţele vieţii şi ale pământului”.

Publicaţia este editată şi susţinută financiar de către Asociaţia Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi” Focşani, strada Eroilor nr. 2, tel/ fax, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Costică Neagu, mobil: 0723276188.

În ultimii 3 ani, au publicat în Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi, personalităţi de vază ale culturii române: prof. univ. dr. Ilie Moise, Univ. ,,Lucian Blaga”, Sibiu; prof. univ. † Gheorghe Pavelescu, Univ. ,,Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr Amalia Pavelescu Univ. ,,Lucian Blaga”, Sibiu; prof. univ. Ion Ghinoiu, coordonatorul ştiinţific al Atlasului etnografic român (2007); cercet. şt. dr. Raluca Preda, Institutul de Antropologie Culturală; prof. univ. Gheorghiţă Geană, Institutul de Antropologie Culturală (2008); prof. univ. dr. Paula Diaconu-Bălan, Academia de Muzică ,,George Enescu”, Iaşi; prof. univ. dr. Mircea Buza, Institutul de Geografie al Academiei Române; prof. univ. Şerban Dragomirescu, Universitatea din Bucureşti (2009).

Cele mai bune trei articole din fiecare an pe perioada 2007-2009, sunt: † Gheorghe Pavelescu - Întâlnirea cu Vrancea şi locuitorii săi; Amalia Pavelescu - Simion Mehedinţi: observările antropogeografice şi etnografice în manualul ,,România”, pentru cursul secundar (1935); Ilie Moise - Consideraţii privind dimensiunea etnologică a operei lui Simion Mehedinţi; Gheorghiţă Geană - Soveja în viaţa şi opera lui Simion Mehedinţi sau cum poate sfinţi locul pe om; Costică Neagu - Simion Mehedinţi şi ,,cărţile didactice”; Gheorghiţă Geană, Raluca-Nicoleta Preda - O lucrare monumentală [Atlasul etnografic român](2008); Paula Diaconu-Bălan - Simion Mehedinţi-Ion Diaconu, legătură vrânceană; Ilie Moise - Actualitatea etnologică a lui Simion Mehedinţi; Gheorghiţă Geană - Ethosul românesc în geografie (2009).

În prezent, colectivul redacţional lucrează la număr 14 care va apărea la ediţia a XX-a a Zilelor Simion Mehedinţi din octombrie 2010.

          Coordonator,                                                            Secretar de redaţie,

Conf. univ. dr. Costică NEAGU                                          prof. drd. Nicolae DAMIAN