Apel cultural - Busturi

 

AFIS Valeriu D. Cotea-S. Mehedinti

 

SPIRITUL VRÂNCEAN REDIVIVUS

Încă de la înființare, 21 iunie 1991, Asociația ,,Simion Mehedinți”, și-a propus restituirea și promovarea tezaurului științific și cultural lăsat de Simion Mehedinți și nu numai. Am restituit culturii vrâncene oameni și opere intrate într-o nedreaptă uitare.

Ajutați și încurajați de personalități reprezentative (Mona Mehedinți, nepoată de fiu a savantului; Dinu Giurescu, nepot de fiică; Gheorghiță Geană, Șerban Dragomirescu, Valeriu D. Cotea, Vasile N. Taftă), de Societatea Română de Geografie, de comunitățile locale (Negrilești, Soveja) și de oameni de afaceri cu dragoste pentru cultura vrânceană, am îndrăznit și am realizat lucruri extraordinare, de neimaginat la început de drum:

a). fondarea Editurii ,,Terra” și editarea a peste 340 de lucrări de interes pentru educația și cultura vrânceană și națională;

b). organizarea a 30 de ediții anuale ale Zilelor ,,Simion Mehedinți” și fondarea ,,Buletinului Asociației Simion Mehedinți” (24 de numere);

c). reeditarea publicației ,,Milcovia, revistă regională de studii”, seria a III-a, director fondator, N. Al. Rădulescu (1930);

d). fondarea Casei Memoriale ,,Dumitru Pricop” și dezvelirea bustului ,,Poetului Vrancei”;

e) editarea a 125 de lucrări în seria editorială ,,Biblioteca Simion Mehedinți”;

f). retipărirea a peste 20 de titluri din opera savantului, între care patru inedite: Goethe și Eminescu; La ceas de taină – conferințe radio; Ethnos, o introducere în studiul omenirii; Caiete [memorii], 4 volume;

g). Pentru aceste realizări, Academia Română ne-a acordat ,,Diploma Distincția Culturală” pentru promovarea operei savantului Simion Mehedinți (13 decembrie 2012).

Renașterea spiritului vrâncean este ultimul mare proiect pe care Asociația și l-a propus. Prin acest proiect urmărim să renaștem entuziasmul stârnit de echipele studențești, conduse de Dimitrie Gusti la Nereju (1927), dar și de intelectuali români și vrânceni atașați de acest meleag străvechi.

În ziua de azi, când semenii noștri doar vorbesc despre cultură, educație și tradiții, noi, Asociația Personalului Didactic ,,Simion Mehedinți”, cu ajutorul oamenilor de bine, cărora le pasă încotro ne îndreptăm, dorim să punem la temelia culturii și a tradiției educația și osârdia înaintașilor.

Proiectul nostru își propune să materializeze acest deziderat prin două componente importante:

1). Retipărirea a 20 de lucrări importante pentru cultura vrânceană și dotarea bibliotecilor școlare (110) și publice (37); 15 titluri au fost retipărite așteaptă adunarea fondurilor, ca să fie donate.

2). Realizarea și dezvelirea a două busturi (Simion Mehedinți și Valeriu D. Cotea) la Vidra – Poarta Vrancei în fața ,,Școlii cu coloane”, cel mai vechi edificiu de învățământ din Vrancea arhaică, reabilitat de curând, cu destinația de Muzeu al Vrancei istorice.

Ambii savanți au învățat la școala din Vidra, ambii au intrat pe ușile împărătești ale Academiei Române și sunt creatori de domenii științifice (Simion Mehedinți, creatorul geografiei române moderne; Valeriu D. Cotea, creatorul oenologiei române); ambii sunt savanți de renume european și chiar mondial.

Vidra, Poarta Vrancei, este locul de intrare a oricărui trecător în lumea mirifică a Mioriței, așa că cei doi corifei ai culturii și științei române vor sta de pază în veac, să ne arate frumusețile Vrancei.

*   *   *

Proiectul ,,Renașterea spiritului vrâncean” pentru cele două busturi, costă cca. 120.000 lei.

Busturile vor fi executate de cunoscutul sculptor Ionel IȘTOC, membru al Uniunii Artiștilor Plastici și lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism, ,,Ion Mincu”, București, laureat al numeroase distincții, burse și premii, autor al busturilor Simion Mehedinți, Emmanuel de Martonne etc.

Sumele, oricât de mici sau de mari, pot fi depuse în contul Asociației Personalului Didactic ,,Simion Mehedinți”, Focșani – România, (cif. 6433097; IBAN - RO76CECEVR0137RON0107934) sau cu chitanță, la tel. 0723276188, str. Mr. Pastia nr. 3, cu mențiunea: Spiritul vrâncean redivivus – busturile academicienilor Simion Mehedinți și Valeriu D. Cotea.

Situația donațiilor va fi prezentată periodic în presa vrânceană, iar numele donatorilor vor fi menționate cu calificativul (donator: 1 – 999 lei; donator fondator: peste 1.000 lei).

 

Mulțumim tuturor acelora pentru care cultura valorează,

cel puțin tot atât cât banul!

 

Colectivul de inițiativă: Conf. dr. Costică NEAGU; acad. Valeriu V. Cotea; Prof. univ. dr. Gheorghiță Geană; Prof. univ. dr. Corneliu Albu; Prof. dr. Nicolae DAMIAN; Prof. dr. Răzvan Săcrieru; Teolog dr. Romeo-Valentin Muscă; Ing. Valentin POPA; prof. Marius PINTEA etc.

 

PARTENERI: Casa de Cultură ,,C. C. Giurescu”, Odobești; Asociația Obștilor Vrâncene, Năruja; Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu”, Focșani; Societatea de Geografie – Filiala Vrancea; Asociația Femeilor Ortodoxe – Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei; Inspectoratul Școlar Județean Vrancea; Primăria Vidra, Primăria Soveja etc.

              

 

,,Școala cu coloane din Vidra, Județul Vrancea (fost Putna), unde au învățat academicienii Simion Mehedinți (1868-1962) și Valeriu D. Cotea (1926-2016), precum și alte personalități din ,,Țara Vrancei”. Școala a fost înființată în 1855, iar construcția a fost finalizată în 1857.

Azi, Liceul din localitate poartă numele ,,Simion Mehedinți”, iar Școala gimnazială se numește ,,Valeriu D. Cotea”.

Conf. dr. Costică NEAGU