MILCOVIA

revistă regională de studii, seria a III-a, director fondator N. Al Rădulescu

 

Publicaţia Milcovia, revistă, regională de studii, seria a III-a, prezentată pentru recunoaştere CNCSIS, este urmaşa revistei cu acelaşi nume ,,Milcovia - revistă regională de studii” - redactor: N. Al. Rădulescu, viitor membru al Academiei Române. Publicaţia a părută în anul 1930, la Focşani, Tipografia ,,Cartea Putnei”, iar articolul inaugural - ,,O socoteală pentru tineri”, a fost semnat de Soveja [S. Mehedinţi] şi el originar din fostul judeţ Putna (azi Vrancea). Revista Milcovia a apărut până în anul 1936 şi a fost una dintre cele mai valoroase publicaţii apărute în perioada interbelică, în acest colţ de ţară, unde între anii 1895-1945, au apărut peste 200 de publicaţii, unele cu o singură apariţie, efortul cultural al Focşaniului fiind notabil.

Rezonanţa şi valoarea fostei reviste Milcovia a făcut ca în anul 1970, Milcovia să reapară pe frontispiciul presei locale din Judeţul Vrancea, doar ca un ,,supliment social-cultural” al cotidianului Milcovul, dar şi ca un semn că intelectualii vrânceni îşi căutau rădăcinile. Aceea a fost la 75 de ani de la apariţia primului număr din revista Milcovia, Asociaţia Simion Mehedinţi, la iniţiativa unui grup de intelectuali, membri ai Asociaţiei, în semn de respect pentru directorul fondator - N. Al. Rădulescu -, geograf şi putnean la fel ca S. Mehedinţi, a hotărât renaşterea Milcoviei, revistă regională de studii, seria a III-a, apărută la 1 decembrie 2005.

* * *

Încă de la înfiinţarea sa, Milcovia, seria a III-a, şi-a propus să creeze un mediu propice studiului şi a punerii în valoare a Ţării Vrancei, să mobilizeze şi să capaciteze forţele intelectuale ale acestui ţinut în studiul istoriei - ,,geografie în mişcare”, a mediului geografic, ştiinţei şi culturii vrâncene şi naţionale.

Milcovia, împreună cu Buletinul Asociaţiei ,,Simion Mehedinţi”, împreună cu Editura ,,Terra” şi prin celelalte iniţiative şi activităţi, continuă, aprofundează şi potenţează activitatea Asociaţiei Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi”, înfiinţată încă din anul 1991.

Milcovia a fost proiectată să aibă o cadenţă bianuală de apariţie, obiectiv atins doar în parte, deoarece mai mult din lipsă de resurse financiare am publicat numere duble: nr. 2-3, 2006; nr. 4-5, 2007; nr. 5-7, nr. 8 şi urmează nr. 9 în dec. 2009. Facem precizarea că numere cu publicaţia Milcovia a apărut în volume destul de consistente, depăşind 100 de pagini.

Deşi am numit-o revistă regională de studii, Milcovia are ca membri în colegiul director academicieni şi profesori universitari din mai multe centre universitare, iar colaboratorii săi sunt, nu numai din ţară, dar şi de peste hotare.

Milcovia acoperă prin tematica sa două domenii CNCSIS: ştiinţe socio-umane şi economice şi ştiinţele vieţii şi ale pământului. Publicaţia este editată şi susţinută financiar de către Asociaţia Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi” Focşani, strada Eroilor nr. 2, tel/ fax, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , www.ccdfocsani.ro; mobil: 0723276188.

Publicaţia Milcovia este difuzată prin mijloace proprii, în mare parte, uneori peste ¾ din tiraj, prin danie făcută către bibliotecile judeţene, bibliotecile unor facultăţi cu care suntem în relaţii, colaboratorilor etc.

Autori cu reputaţie naţională care au publicat în ultimii trei în Milcovia: prof univ. Vasile S. Cucu, decanul Facultăţii de Istorie-Geografie, Univ. Hyperion; prof univ Petre Gâştescu – Inst. de Geografie al Academiei Române, Univ. Hyperion, Bucureşti; prof. univ. dr. ing. membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; dr. ing. Theodor Gh. Negoiţă, directorul Inst. de Cercetări Polare- România (2007); prof. univ. Mircea Buza, dir. şt. al Inst. de Geografie al Academiei Române; conf. univ. dr. Florin Negoiţă, Univ. Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; cercet. şt. principal Florin Roman (2008); cercet. dr. Octavian Mândruţ, I.Şt. Ed. Bucureşti; prof. dr. Alexandra Tătaru, Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau”, Focşani, Univ. ,,George Bariţiu”, Braşov; prof. univ. dr. Mircea Buza, director şt. Inst. de Geografie al Acad. Române(2009).

În revista Milcovia au publicat vrânceni cu preocupări intelectuale, doctoranzi în diferite domenii de cercetare, dar şi personalităţi ale ştiinţei şi culturii române: 1). Prof. univ. Petre Gâştescu – Apa şi omul, stare actuală, strategii pentru folosirea durabilă; prof. univ. dr. ing. Vasile N. Taftă, membru de onoare al Acad. De Ştiinţe Agricole şi Silvice – Contribuţia ecologiei la dezvoltarea agrozootehniei şi protecţiei mediului; Michael Stoddart – Inaugurarea Staţiei Româneşti Law-Racoviţă; prof. Ionel Budescu - Despre bunicul meu, Duiliu Zamfirescu (Interviu cu Lascăr Zamfirescu), în: nr. 4-5, dec. 2007; 2).cercetător Theodor Gh. Negoiţă – Expediţie românească; conf. univ. dr. Florin Negoiţă – Demnitate instituţională şi solidaritate naţională; prof. univ. dr. ing. Vasile N. Taftă – Necesitatea dezvoltării şi modernizării spaţiului rural românesc; cercet. şt. Florin Roman, lect. univ. dr. A. N. Roman - Amenajare nefastă într-o arie protejată a naturii vrâncene, în: nr. 6-7, dec. 2008; 3). Prof. Dănuţ Săcrieru – Aspecte geografice şi juridice din pledoaria ,,Caracteristicile Insulei Şerpilor”, susţinută în cadrul procesului de la Curtea Internaţională de Justiţie; Mircea Buza, Inst. de Geografie al Acad. Române - Relaţii ştiinţifice în domeniul geografiei, între România şi Germania; cercet. şt. dr. Octavian Mândruţ - Geografia, dezvoltarea regională, dezvoltarea durabilă, în: nr. 8, mai 2009.