DE CE EDITURA TERRA?...

Am dat numele Terra, editurii fondate de Asociaţia ,,Simion Mehedinţi”, după numele operei fundamentale a savantului - ,,Terra, introducere în geografie ca ştiinţă” (1930) -, operă prin care savantul român - Simion Mehedinţi a creat geografia română modernă.
Editura Terra a fost fondată în anul 1999 şi a avut ca obiectiv principal restituirea operei lui Simion Mehedinţi din care am tipărit până în prezent (2010), 16 titluri (Parabole şi învăţături din Evanghelie, Legea eforiilor şcolare. Discursuri parlamentare, Oameni de la munte (2 ediţii), Altă creştere. Şcoala muncii, Premise şi concluzii la Terra, Politica de vorbe şi omul de stat, Optimismul lui Eminescu, Goethe şi Eminescu, Titu Maiorescu - notiţe biografice, Discursuri. Conferinţe, vol. I, La ceas de taină - Discursuri. Conferinţe, vol. II, Synopsis - antologie, Etnografie - curs universitar (1935-1936), Creştinismul românesc: adaos la caracterizarea etnografică a poporului român, Antropogeografia: pentru clasa a VI-a secundară, Ethnos, o introducere în studiul omenirii.
De asemenea, s-au tipărit tot la Editura Terra 4 lucrări despre Simion Mehedinţi: V. I. Ţiroiu - Cum am colaborat cu profesorul Simeon Mehedinţi; Costică Neagu - Simion Mehedinţi, biobibliografie; Costică Neagu - Simion Mehedinţi, pedagog de vocaţie; Costică Neagu - Simon Mehedinţi, prozator şi publicist.
Editura Terra a lansat două colecţii:
     1). Biblioteca,,Simon Mehedinţi” (1994), colecţie în care s-au tipărit 73 de titluri (2010), vezi Documentarul activităţilor şi ISBN-uri alocate Ed. Terra;
     2). Biblioteca ,,Didactica XXI” (2008), colecţie în care s-au tipărit 9 titluri (2010), vezi Documentarul activităţilor şi ISBN-uri alocate.
Editura Terra editează 2 publicaţii:
      1). Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi revistă anuală, 14 numere (2010);
      2). Milcovia, revistă regională de studii – director fondator N. Al. Rădulescu, publicaţie bianuală, seria a III-a, anul VI, 10 numere (2010).

Regulament

de organizare şi funcţionare a Editurii ”TERRA”

 Art. 1. Editura ,,Terra” din Focşani – Vrancea, funcţionează în baza Statutului Asociaţiei ,,Simion Mehedinţi” şi este reprezentată de preşedintele şi de secretarul executiv al cesteia;

Colegiul editorial este alcătuit din preşedintele Asociaţiei, secretarul executiv şi din membri ai Asociaţiei: acad. Valeriu D. Cotea, prof. Valeriu Anghel, prof. Constantin Macarie, prof. Vasile Ţibrea, prof. univ. Gheorghiţă Geană, prof. univ. Şerban Dragomirescu, prof. univ. Constantin Schifirneţ, prof. univ. Gheorghe Stoica etc.;

Art. 2. Editura nu are personalitate juridică şi nici cont bancar separat de cel al Asociaţiei Simion Mehedinţi. Toate operaţiunile financiare se fac prin contul Asociaţiei;

Art. 3. Editura a fost înfiinţată în anul 1999 şi prin fondarea acesteia, Asociaţia şi-a propus continuarea editării seriei ,,Biblioteca Simion Mehedinţi”, lansată în 1994 şi publicaţiei anuale ,,Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi” apărut în 1997;

Art. 4. Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări:

a). Statutul Asociaţiei ,,Simion Mehedinţi” prin care membrii săi şi-au propus editarea operei lui Simion Mehedinţi, a operelor unor oameni de cultură vrânceni şi nu numai, editarea unor lucrări ştiinţifice şi artă a unor profesori universitari, editarea unor lucrări de cercetare, de interes didactic şi psihopedagogic ale colegilor din învăţământul preuniversitar, editarea unor publicaţii ştiinţifice în care apar comunicările ştiinţifice de la activităţile Asociaţiei;

b). Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

c). Legea nr.111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri;

d). Ordine ale Ministerului Culturii în domeniu.

Art. 5. Pot publica în regim de editură, cărţi tipărite sau volume în variantă electronică pentru cadrele didactice titulare sau asociate din învăţământul universitar, cercetători, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, autori de lucrări ştiinţifice, didactice, auxiliare curriculare pentru diferite discipline, dacă întrunesc următoarele condiţii:

a). autorul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul şi proprietatea lucrării;

b). lucrarea este culeasă, corectată lingvistic şi tehnoredactată computerizat prin grija autorului;

c). lucrarea are o prefaţă de prezentare a conţinutului şi a adresabilităţii acestei;

d). lucrarea are un tiraj minim de 300 de exemplare;

e). autorul asigură integral cheltuielile de editare şi de tipărire din surse proprii sau din sponsorizări, din programe interne sau internaţionale. Lucrările lui Simion Mehedinţi sau ale unor autori de importanţă naţională dispăruţi, sunt tipărite pe spezele Asociaţiei care le şi difuzează prin mijloace proprii;

f). versiunile lucrărilor editate prin Editura Terra, rămân în proprietatea Asociaţiei ,,Simion Mehedinţi”;

g). autorii care au tipărit lucrarea din surse financiare proprii, îşi pot difuza exemplarele cu respectarea Legii 8/1996;

Art. 6. Tipărirea lucrărilor se realizează în tipografii specializate în condiţiile stabilite prin contract semnat între asociaţie şi autor, pentru care acesta va plăti ,,servicii de editură” şi va ceda Asociaţiei 10 exemplare din lucrare pentru Depozitul legal.

Art. 7. Sumele plătite cu titlu de ,,servicii editură” vor fi folosite pentru obţinerea ISBN-urilor, a descrierii CIP, procurarea articolelor de birotică, recompensarea activităţilor contabile, consilier editorial etc.;

Art. 8. Pot apela la serviciile de editare persoane fizice, instituţii de învăţământ, de ştiinţă cultură, administrative, agenţi economici;

Art. 9. Decizia privind tipărirea lucrării în regim de editură se ia în cadrul Asociaţiei pe baza solicitării verbale a autorilor şi se ia pe baza îndeplinirii următoarelor criterii: valoarea ştiinţifică a lucrării, importanţa acesteia în realizarea obiectivelor Asociaţiei; valoarea pedagogică şi didactică a lucrării; valoarea literară etc.;

Art. 10. După obţinerea permisiunii de tipărire sunt parcurse următoarele etape: obţinerea ISBN şi a descrierii CIP de la Biblioteca Naţională; stabilirea colecţiei în care va apărea lucrarea; conceperea coperţilor; semnarea unui contract de editare, când lucrarea este în faza ,,bun de tipar”; predarea manuscrisului la o tipografie; beneficiarul va preda gratuit, editurii, 10 exemplare (7 pentru Depozitul legal şi 3 martor în editură); în cazul lucrărilor în format electronic, se vor depune 9 exemplare (7+2).

 

                  DIRECTOR DE EDITURĂ,                                                CONSILIER EDITORIAL,

                  Conf. univ. dr. Costică NEAGU                                       Prof. dr. Nicolae Damian